Pevná voda, kapalný vzduch : úsilí Carl von Linda o nízké teploty.

Büscher, Gustav
1. vyd. Orbis, 1945. 160, [IV] s.