Petr Vok z Rožmberka.

Svobodová, Anežka; il. Houba, Michal
1. vyd. Melantrich, 1985. 269 s.