Petr Křička.

Skutil, Jan
Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků, 1997. 158 s.