Petice moravského lidu k sněmu z roku 1848.

Radimský, Jiří; Wurmová, Milada
Vyd. 1. Archivní správa ministerstva vnitra, 1955. 321 s. +