Pět Tibeťanů a inteligence srdcí : léčivé smíření s nejvnitřnějším jádrem naší bytosti.

Magyarosy, Maruschi
Pragma, 1998. 153 s.