Pět generací stavařů : na přelomu tisíciletí.

Podzimek, Jan; Podzimek, Josef; Podzimek, Martin
2., přeprac. a rozš. vyd. [J. Podzimek], 2011. 375 s.