Perly české.

Vrťátko, Antonín Jaroslav
Sbor Musea království Českého, 1855. xiv, 406 s., [4] l. notové příl