Pekla zplozenci : fantastický román.

Kolár, Josef Jiří
3. vyd. Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1920. 167 s.