Pedagogický slovník.

Průcha, Jan; Mareš, Jiří; Walterová, Eliška
2. rozš. a přeprac. vyd. Portál, 1998. 328 s.