Pěchotní zbraně : více než 250 nejlepších pěchotních zbraní světa.

Chant, Christopher
Naše vojsko, 2005. 256 s.