Pečeti v českých zemích a jejich cena jako dějepisného pramene : doprovod k stejnojmenné výstavce v Zemském archivu v Praze.

Beneš, František
1. vyd. Archiv bývalé země České, 1949. 16 s., příl