Péče o malé dítě : Populárně naučná příručka pro mládež všeobec. vzdělávacích škol.

Mečíř, Miloslav
2., nezm. vyd. SPN, 1972. 186, [2] s.
Edice: Knižnice všeobec. vzdělání mládeže z oboru biologie