Péče o dítě.

Švejcar, Josef; il. Máchová, Alena
4., přeprac. vyd. Avicenum, 1985. 343 s.