Pavlovské kopce : Československo.

Šmarda, Jan
Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1971. 33, [1] s.