Paví Očko ve lví říši : detektivní pohádka.

Sílová, Bohumila; il. Šváb, Ruda
Typ, 1992. 69 s.