Patriarchové : příběh Izáka a jeho syna Jákoba.

Brandstaetter, Roman
1. vyd. Cesta, 1996. 127¨s