Patofysiologie žláz s vnitřní sekrecí.

Schreiber, Vratislav
3., přeprac. vyd. Avicenum, 1979. 396 s.
Edice: Patologická fysiologie