Patery knihy plodů básnických : výbor z novověké poesie české.

Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. 445 s.