Pät minút po premiére : (výber z ľúbostnej lyriky).

Milučký, Jozef
Poľana, 1973. 38 s.