Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích : (metodická příručka pro ochranu přírody a zemědělskou praxi).

ed. Mládek, Jan
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2006. 104 s.