Parlons français! : francouzská konverzace pro střední školy a pro praxi.

Velíšková, Olga; Špinková, Eva
2., opr. a aktualiz. vyd. Leda, 2008. 427 s.