Parlament České republiky : podle stavu k 1.5.2007.

Syllová, Jindřiška
2., podstatně přeprac. vyd. Linde, 2008. 477 s.