Parlament a politické strany.

Vavřínek, František
nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků, 1930. 59 s.
Edice: Sbírka přednášek a rozprav. Řada 1., Extense vysokých škol pražských ; 6