Parkinsonov zákon čiže honba za kariérou.

Parkinson, Northcote C
1. vyd. Vydavateľstvo politickej literatúry, 1966. 130 s.