Paragrafy vedoucího dětského kolektivu.

Fischer, René; Hájková, Alena
Computer Press, 2010. 204 s.