Paradentosa.

Mézl, Zdeněk
Nákladem Spolku českých lékařů v Praze, 1949. 359 s.