Panoptikum symbolů, značek a znamení.

Mysliveček, Milan
Vyd. v Chvojkově nakl. 1. Chvojkovo nakladatelství, 2001. 277 s.