Paní Bovaryová : tragická komedie o 2 dílech.

Flaubert, Gustave
Dilia, 1964. 78 s.