Pan : z papírů poručíka Tomáše Glahna.

Hamsun, Knut
A. Hynek, 1925. 211 s.
Edice: Spisy ; seš. 1.-7