Paměti škol okresu Karlínského : soudní okresy: Karlín a Brandýs n. L. od nejstarších časů, zvláště však od r. 1848 až do r. 1898.

ed. Kneidl, František
Nákladem C.k. okresní školní rady, 1898. 675 s.