Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého : a bývalého královského kláštera řeholních kanovníků Lateranských sv. Augustina, nyní městské chorobnice, na Hoře Karlově v Novém městě Pražském.

Navrátil, Karel
Hynek Militký, 1877. 12, 259 s.