Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816. Kn. 2. Rok 1784-1790 část 2 . 1787-1790.

Skopec, Jindřich; Vavák, František Jan
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, . 7, 169 s.
Edice: Knihy Dědictví svatojánského ; Čís. 119