Paměti Dra Aloise Rašína.

Rašín, Alois
2. vyd. nákl. vlastním, 1929. 229 s.