Paměti Dra Aloise Rašína.

Nákladem vlastním, 1929. 229 s.