Paměť a naděje : z pověstí Čech a Moravy.

Piťha, Petr; il. Anderle, Jiří
Karolinum, 2003. 387 s.