Památník Vysoké školy báňské v Příbrami za léta od 1899 do 1924 : k 75letému jubileu vys. školy báňské.

Theurer, Josef A
Vys. škola báňská, 1924. 8, 427 s.