Památník VII. sletu všesokolského v Praze 1920.

ed. Hiller, Jan
Československá obec sokolská, 1923. 268 s., ccxvi s. obr. příl., [7] l. barev. obr. příl., [3] složené obr. příl