Památník Světozora na IX. slet všesokolský v Praze 1932. Část druhá.

J. Otto, 1932. S. 57-104