Památník Světozora na 8. slet všesokolský v Praze 1926.

J. Otto, 1926. 103, 1 s., 1 příl