Památník státního koedukačního ústavu učitelského v Kroměříži 1891-1948.

Sjezdový přípravný výbor s redakčním kruhem, 1948. 127-[III] s.