Památník osmého sletu všesokolského v Praze 1926.

Čs. obec sokolská, 1926. 88 s.