Památník na oslavu stých narozenin Františka Palackého.

Matice česká, . 726 s., obr. příl; 1 nestránkovaný sv