Památník československých lesníků padlých, popravených a umučených v době naší poroby za německé okupace 1939-1945 zbudovaný podle návrhu prof. J. Opletala v oddělení 76 polesí "Babice" [atd.].

Čs. mat. lesnická, 1947. [VIII] s.