Památky českých emigrantů v Americe : příspěvek k dějinám česko-amerického vystěhovalectví.

Čapek, Tomáš
2. oprav. vyd. Národní tiskárna, 1907. 112 s.