Pagodový strom : román z Indie.

Croker, Bithia Mary
Politika, 1923. 307 s.