Pád tyrana : Báseň pro rytmickou scénu prostocvičnou.

Domorázek, Karel
Karel Novák, 1926. 12 s.