Pád rodu Smiřických : román ze století 17.

Svátek, Josef
Mazáč, 1940. 645 s.