Pád Paříže : letecká válka v deseti červnových dnech roku 1940.

Šnajdr, Miroslav; il. Válka, Zbyněk
Votobia, 2000. 616 s., [24] s. obr. příl