Pád Königsbergu.

Veličko, V
Povereníctvo SNR pre informácie, 1945. 46 s.