Ozvena slova : Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.

Hlinka, Anton
1. vyd. na Slovensku. Alfa, 1991. 664 s.